แพพัก

Heaven Bay  Resort

นั่งเรือเพียง 5 นาที จาก เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท คุณจะได้มาพักผ่อนอย่างเต็มที่ ในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ขุนเขา ท้องฟ้า กันอย่างใกล้ชิด


 • DSC07886.jpg
  แพศรีชงโค S มีทั้งหมด 44 หลังแพพักผ่อนลอยน้ำกลางเขื่อนศรีนครินทร์รองรับได้ 2 ท่าน แพไม้บรรยากาศสบาย ๆ โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิ พัดลม เครื่องทำ...

 • 01-11.jpg
  แพศรีชงโค L มีทั้งหมด 15 หลังแพพักผ่อนลอยน้ำกลางเขื่อนศรีนครินทร์รองรับได้ 4 ท่าน แพไม้บรรยากาศสบาย ๆ โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิ พัดลม เครื่องทำ...

 • ตันหยง 16ท่าน 2หลัง.jpg
  แพตันหยง 1,2 มีทั้งหมด 2 หลังแพตันหยงแพขนาดใหญ่ 8 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ รองรับได้ถึง 16 ท่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่าง พัดลม ทีวี ห้องน้ำ วันธรรมดาท่านละ 1,100 บาทวันเสาร์ท่า...

 • 040A9047.JPG
  แพตันหยง 3แพตันหยงแพขนาดใหญ่ 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ รองรับได้ถึง 6 ท่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่าง พัดลม ทีวี ห้องน้ำวันธรรมดาท่านละ 1,100 บาทวันเสาร์ท่านละ 1,400 บาทรวมอาหาร 4 มื้อ...

 • 040A9019.JPG
  แพลัดดาวัลย์ แพขนาดใหญ่ 13 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ รองรับได้ถึง 26 ท่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก พัดลม ทีวี ห้องน้ำ พร้อมบรรยากาศสบาย ๆ กลางเขื่อนศรีนครินทร์วันธรรมดาท่านละ 990 บาทวันเสาร...