แพตันหยง 3

แพตันหยง 3
แพตันหยงแพขนาดใหญ่ 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ รองรับได้ถึง 6 ท่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่าง พัดลม ทีวี ห้องน้ำ

วันธรรมดา
ท่านละ 1,100 บาท
วันเสาร์ 
ท่านละ 1,400 บาท
รวมอาหาร 4 มื้อ ( มื้อกลางวัน ,มื้อเย็น ,ข้าวต้มรอบดึก ,มื้อเช้า )
ฟรี! เครื่องเล่นที่ไม่ใช้น้ำมัน
      ล่องแพเปียก