กิจกรรม

                                               กิจกรรมทางเน้ำเล่นกันได้ทั้งครอบครัว พร้อมเครื่องเล่นเป่าลมมากมาย สำหรับเด็กเล็กเรามีสระเด็กบริการโดยต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด